Interview # 274b – Edge, Maj. Gen. R.C.A. (Page – Time 36:02:00)