Interview # 265b – Odling, Maj. Gen. Wm. (Page – Time 16:40:00)