Interview # 187 – Desai, J.R. (Page 9 – Time 24:17:00)