Interview # 187 – Desai, J.R. (Page 4 – Time 09:25:00)