Interview # 187 – Desai, J.R. (Page 15 – Time 45:15:00)