Interview # 187 – Desai, J.R. (Page 11 – Time 31:20:00)