Interview # 187 – Desai, J.R. (Page 10 – Time 27:56:00)